grandov.ru
Антикризисная оперативная сводка
Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор»
233.05kb.
Сборник отчетов общественных наблюдательных комиссий (онк) о результатах независимого мониторинга
«Предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Казахстане»
1934.89kb.
Ишимникова Надежда Константиновна
106.11kb.
Небольшие деревья или высокие кустарники до 5 м и выше с твердыми колючками (или без них) на побегах
Побеги: молодые ветви пурпурно-коричневые, блестящие, обычно усажены редкими, толстыми, прямыми колючками. Годичные побеги округлые в сечении. Старые побеги буровато-серые, их кора с чешуйчатыми пластинками
167.77kb.
Рекомендации по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В целях обеспечения полноты и достоверности представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предотвращения ошибок при заполнении справок предлагается использовать данные рекомендации
80.89kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 1998 г. N 1598
430.18kb.
Руководство по Отчетности о Соблюдении Прав Человека, Женева оон, 1997; и Ван Бовен, Т., «Понятие дискриминации в международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации»
Смотрите, например, Общую Рекомендацию XXI по праву на самоопределение и Общую Рекомендацию XXIII по правам коренных народов
125.44kb.
Родился 21 декабря 1921 года в селе Упрямовка Кайсацкого района Сталинградской области. В 1936 году закончил Руд-нянскую школу колхозных счетоводов. С 1938 по 1940 гг
Вот уже 65 лет нет войны и я надеюсь, что и мы, и наши потомки никогда не увидят этих ужасов и лишений войны. В канун 65-летия Великой Победы хочется почтить память тех, кто отстоял нашу независимость, тех
42.93kb.
По вопросам налогообложения и бухгалтерского учета тсж должно руководствоваться теми нормами налогового законодательства и положениями по бухгалтерскому учету, которые относятся к некоммерческим организациям
Рекомендациями по организации финансового и бухгалтерского учета для товариществ собственников жилья, утвержденными приказом Госстроя РФ от 14 июля 1997 года №17-45 в части не противоречащей Федеральному закону от 21 ноября 1996 года №129-фз о
84.28kb.
По предмету: “Статистика”
Різа В. М. “Статистика” (варіанти обов’язкових домашніх завдань) з дисципліни “Статистика” для студентів по спеціальності 050111 “Бухгалтерський облік”, 050113 “Комерційна діяльність” Кіровоград
806.33kb.
Предлагаю Вам для ознакомления и использования при обучении студентов вузов, а также всем интересующимся выдержки из двух моих книг
Богданов О. В., Романова В. А. "Практичний посібник для директора малого підприємства"
414.06kb.
Лабораторная работа 3 Разработка процессорного ядра
Сапр quartus II. Промоделировать работу устройства, исследовать временные параметры и выполнить погружение разработанного устройства в плис
112.2kb.
Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації Ідентифікаційний код за єдрпо
67.56kb.
Постанова №34-сх-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Харків 11 квітня 2013 року
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія або нкцпфр) на підставі Рішення нкцпфр №1239 від 11. 09
83.64kb.
Рішення на річних загальних зборах які відбулися 24 квітня 2013 року
Повідомляє про прийняті рішення на річних загальних зборах які відбулися 24 квітня 2013 року
67.29kb.
Деньга С. М., к е. н., доц., Внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» Деньга В. А., студентка, Національний авіаційний університет (м. Київ) Особливості кругообігу капіталу сучасного торговельного підприємства
Г-т-г' І визначив у загальному вигляді два його етапи – купівля товарів з метою перепродажу І продаж товарів. З тих пір відбулися значні зміни в організації торговельного обслуговування
43.62kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
696.86kb.
Міністерство фінансів україни наказ
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
1298kb.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року n 1706
149.59kb.
Кодекс поведінки
Корпорацію, або діють від її імені (далі разом "Представники Іскандер"), незалежно від їх посади в нашій організації, завжди та всюди де ми ведемо бізнес. Посилання в цьому Кодексі на Корпорацію означає Корпорацію та її дочірні компанії
326.44kb.
Рішення від 15 грудня 2011р. №831 м. Хмільник Про надання у грудні 2011 року одноразової
Про Міську комплексну програму «Добро» на 2011р.» зі змінами, з метою підтримки інвалідів І групи всіх категорій м. Хмільника у складних життєвих ситуаціях та відзначення новорічно-різдвяних свят, керуючись ст
448.71kb.
следующая страница