grandov.ru
Звіт №17 від 01. 07. 2011 року про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Замовник
36.85kb.
Бухгалтерський словник-довідник// м. Івано-Франківськ, 2013. 105 с
Бухгалтерський словник-довідник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність», у фінансовому відділі навчально-тренувальної фірми
918.93kb.
Україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення
23.35kb.
До пункту 10 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального
Складається наростаючим підсумком з початку року і подається робочим органам виконавчої дирекції Фонду щоквартально до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня
87.73kb.
Нк алего – 100 посівних одиниць нк роккі – 50 посівних одиниць нк конді – 25 посівних одиниць Тунка – 25 посівних одиниць
47.89kb.
На підставі Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 люто­го 2001 року №60/2001-р, зареєстрованого обласним управлінням юстиції 19. 02
Нагородити Почесною Грамотою обласної державної адміністрації з врученням цінного подарунка кожному
176.89kb.
Чернівецької області
Державного архіву Чернівецької області від 25. 07. 2011 року №345 та клопотання в о завідувача Трудового архіву Глибоцького району від 12 серпня 2011р., для покращення якості надання послуг Трудовим архівом Глибоцького району
15.8kb.
1 Попередити голів класних батьківських комітетів про вимоги адміністрації школи щодо внесення добровільних внесків лише на розрахунковий рахунок або до бухгалтерії Піклувальної ради
«Про порядок використання й обліку позабюджетних коштів та ведення звітності про них у навчально-виховних закладах міста» та з метою запобігання можливим порушенням у школі
225.62kb.
Зміївська районна державна адміністрація
Про створення комісії для передачі-приймання з комунальної власності територіальної громади Лиманської сільської ради до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району сміттєвоза камаз-43253
47.6kb.
Української державної академії залізничного транспорту Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»
804kb.
Основні відомості про аудиторську фірму
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-хіv від 16. 07. 1999р
2697.38kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 25. 05. 2011р
Найменування. Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
56.37kb.
Вчителько моя, зоре світова
Повільно вальсуючи, покидають сцену і виходять 3-є учасників, На нього покладено Богом
122.6kb.
Повне найменування аудиторської компанiї: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "днiпровський аудиторський союз"
Тов "днiпровський аудиторський союз" здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4180
68.92kb.
Постанова Правління Національного банку України 2013 року № Зміни до Інструкції про порядок складання та
Банк подає до Національного банку проміжну неконсолідовану фінансову звітність на паперових носіях у складі
120.94kb.
Консолідована
Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06 1, 06 2, 06 10 додатка вз до рядка 06. 3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06 27, 06 28, 06 39 додатка ів до рядка 06
140.32kb.
«Про облікову політику пат «Рівне-Авто» у 2012 р
220.22kb.
Програма вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
538.64kb.
* Виробничі запаси», його номер 20; якщо лату (нарахування, утримання) «Розрахун-: праці»
Отже, на підставі залишків на рахунках складають бухгалтерський баланс на відповідну звітну дату
69.82kb.
2 облік дебіторської заборгованості
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” (далі – пбо 10). Крім того, при відображені в обліку та фінансовій звітності дебіторської заборгованості необхідно враховувати вимоги інших пбо
502.68kb.
Публічне акціонерне товариство «апекс–банк»
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)
54.01kb.
предыдущая страница
следующая страница