grandov.ru
Метапредметный подход в преподавании физики
Ананичева С. В., методист кафедры физико-математического образования огбоу дпо уипкпро
149.55kb.
Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения специальности
Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии специальности 230113
170.73kb.
Гипердвигатель межзвездного корабля
Концепция межзвёздных полётов за счёт перехода корабля в параллельные миры, на первый взгляд, является вольной фантазией, только написанной в псевдонаучном стиле
57.05kb.
1. введение органическая химия
Органическая химия это раздел химической науки, в котором изучаются соединения углeрода их строение, свойства, способы получения и практического использования
52.88kb.
Программно-методическое обеспечение по физике на 2009-2010 уч год
Индустриально-технологического профиля, в которых физика является профильным предметом, в них на современном уровне и с учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики
59.52kb.
Методические указания к лабораторной работе по курсу «Теория волновых процессов» для студентов специальности 1-31-04-02 «Радиофизика»
Зоны Френеля при отражении радиоволн от земной поверхно­сти: метод указания к лаб работе / И. Т. Кравчен­ко, Н. Н. Поле­щук, А. С. Рудницкий. – Минск: бгу, 2009. – 8 с
79.67kb.
Программа дисциплины «Физиология с основами анатомии»
Вузов имеет целью научить студента анализировать и использовать принципы и закономерности жизнедеятельности клеток, тканей, органов и целостного организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и сохранение его здоровья
701.86kb.
Методические рекомендации к учебникам "Физика. 10 класс" и "Физика. 11 класс " под редакцией А. А. Пинского и О. Ф. Кабардина
Физика как учебный предмет в общеобразовательной школе по своему содержанию предоставляет исключительно широкие возможности для организации такой деятельности учащихся
203.71kb.
Соглашение о научном сотрудничестве между
Российской Федерацией и Италией, договорились возобновить Соглашение, подписанное 15 июня 1988 года в г. Риме, в нижеследующем
38.24kb.
Прогнозные значения цен на февраль 2012 года
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности, без услуг по передаче
86.15kb.
Кристаллоэнергетика как основа оценки свойств твердотельных материалов
Некоторые современные представления о конституции и химической связи в кристаллах
3877.35kb.
Довгаль, Сергій
Ключовий момент для президента / С. Довгаль // Україна молода : інформаційно-політична газета. 2010. №64 04
55.74kb.
Наша ціль забезпечити вас високоякісним виробом, виготовленим на нашій сучасній фабриці, з підвищеною дбайливістю і згідно загальним принципам перевірки якості продукту
Тому, ми сподіваємось, що перед використанням даного пристрою ви ретельно прочитаєте інструкцію для користувача і збережете її для використання у майбутньому
187.48kb.
У попередніх прес-релізах, а також під час прес-конференції на початку року агенство Руслани проанонсувало досить багато заходів в Україні, присвячених підготовці учасниці від нашої держави до пісенного конкурсу „Євробачення-2004”
Але у зв’язку з тим, що сьогодні весь промоушн Руслани зосереджено на Європі
50.21kb.
Герої повісті відомого українського радянського письменника реальні люди: пожежники, вчені, робітники, лікарі, військовослужбовці, церковнослужителі, іноземці
«опору атомній стихії». Враження від побаченого, почутого лягли в основу документальної повісті. Письменник розкриває подробиці аварії, аналізує факти, вчинки фізиків, медиків, авіаторів, персоналу аес
3011.15kb.
Програмакандидата у депутати по одномандатному виборчому округу №193 Буденка Вячеслава Євгенійовича
Я вважаю, щоУкраїну до успіхуможе привести новийдовгостроковий курс країни, якийбазуєтьсяна двох важливихскладових. Це: Конкурентоспроможнаекономіка. Сучасна держава. Реалізаціїцихпунктівпрограми я хочу присвятити чотири роки своєї
29.59kb.
Тематичний план лекцій для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю „Офтальмологія”
Оптична система ока. Клінічна рефракція ока та її розвиток. Методи дослідження рефракції
84.87kb.
Методичні вказівки до практичного заняття Тема: Пологовий травматизм. Геморагічний шок ( 2 години )
Якість надання допомоги залежить від правильної та своєчасної діагностики, вміння лікаря орієнтуватися в складній патології та приймати правильне рішення
61.36kb.
2. Теплоємність газів, рідин і твердих тіл
446.87kb.
7 клас 1 тема: Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її хімічною формулою
Молекулярна маса речовини 34. У складі речовини 5,9% водню та 94,1% оксигену. Знайти істину формулу речовини
45.31kb.
Антична фiлософiя
Виникла в yi ст до н е в м. Мiлетi, була одним з осе­редкiв iонiйської фiлософської традицiї. Основними представ­никами були Фалес (625-547 рр до н е.), Анаксiмандр (610-546 рр до н е.), Анаксiмен
277.49kb.
предыдущая страница
следующая страница