grandov.ru страница 1
скачать файлЛИСИЙ Василь Прокопович (12.ІІ.1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Теоретичне і практичне. Діалектичне і їх зв’язку, 1974), доц. (1977), д-р філос. наук (Діалектика як синтез теорії і практики, 1988), проф. (1991).

Закінчив філос. ф-т (1970), аспірант (1970–73) Київ. ун-ту. Асист. (1973–77), ст. наук. співроб. (1984), доц. (1977–90), з 1990 – проф. каф. філос.Львів. ун-ту. 1980–82 – зав. каф. філос. Львів. торг.-ек. ін-туЦентроспілки. Заст. декана філос. ф-ту з наук. роботи (1995–2005), чл. Вченої ради ф-ту і наук.-тех. ради ун-ту, з 1988 член спец. Ради з захисту канд. і доктор. десерт. з філос. наук Львів. ун-ту. Від 2004 член експертної ради ВАК України. Від 2007 р. – засл. проф. Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: проблеми іст. філос., іст. філос. думки в Україні, філос. теорії діяльності та діалектики. Автор понад 80 наук. праць, зокр.: монографії Єдність теорії і практики в матеріалістичній. діалектиці (1985), статей: Сковорода про самопізнання та призначення філософії (1996), Й. Фіхте про систему філос. знання та принципи його побудови (1998), Діалектика як діалог і Гегель (2002), Гегель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного і практичного (2003), Діалогічна і теоретична моделі діалектики: витоки, ґенеза, сучасність (2004), Принцип діяльності в «науковченні» Й.Фіхте (2004), Г.Гегель про діалектику як культуру мислення (2004), Діалектика Ф.Шеллінга в системі трансцендентальних теорій (2005), Історія філософії як історія самопізнання діалектики (2006), Трансцендентальна діалектика Ф.Шеллінга у вимірах історизму, синтезування та системного викладу (2007), Діалектика як метод і проблема її застосування у науці (монографія –Філософія. Пізнання. Наука. – 2008), Науково-раціоналістичні виміри цивілізаційного поступу, у співавторстві (2009), Єдність і боротьба протилежностей як діалектична суперечність (2009). Підготував 7 канд. філос. наук.
скачать файлСмотрите также:
12.ІІ. 1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград обл філософ, канд філос
12.63kb.
«Григорій Сковорода – поет і філософ людської свободи»
85.73kb.
Споруди транспорту мости та труби навантаження І впливи дбн в 2-15: 2009
1561.56kb.
В. М. Иванова т 17 Тамбовские даты, 2008 год [Текст]: календарь знаменат и памят дат по Тамб обл. / Тогук «Тамб обл универс науч б-ка им. А. С. Пушкина», тогу «Гос арх. Тамб обл
2418.13kb.
1. кафедра философии и культурологии- колесников М. А., канд филос н.,доц
729.29kb.
Г. М. Тихонов, д-р филос наук, проф.; О. А. Логунова, канд филос наук, доц.; С. П. Печерских, канд филос наук, доц.; В. В. Лаптинский, канд филос наук, доц.; Е. Д. Кычанова, ст
830.11kb.
Державна служба молоді та спорту України
58.07kb.
Бажанов Василий Борисович (1800-1883)
116.82kb.
Про затвердження проектно кошторисної документації
11.59kb.
1 Редька Максим Сумська обл. Мсмк 777 1971 6 01: 20: 43 +00: 00 1 2 Пугач Михайло Сумська обл
61.7kb.
Філософські погляди Г. Сковороди
59.39kb.
Наказ №424 м. Кіровоград
41.89kb.