grandov.ru страница 1
скачать файл
Питання до заліку

з курсу «Сучасні підходи до проблеми масової культури»


 1. Соціокультурні наслідки процесу індустріалізації.

 2. Науково-технічний прогрес та його вплив на становлення масової культури.

 3. Глобалізація як чинник становлення масової культури.

 4. Становлення масового суспільства як передумова становлення масової культури.

 5. Ідеологічні засади суспільства споживання та їхній вплив на ідеологію маскульту.

 6. Маса як феномен індустріальної та постіндустріальної доби.

 7. Людина маси у праці Х.Ортеги-і-Гасета “Бунт мас”.

 8. Маскульт як вияв “мозаїчної культури”.

 9. Масова культура як культура аудіовізуальна.

 10. Радянська модель масової культури.

 11. Комерційний характер масової культури.

 12. Реклама як рушійна сила маскульту.

 13. Реклама як псевдоміфологія.

 14. Тиражування як засіб продукування артефактів маскульту.

 15. Проаналізуйте три напрямки фемінізму, що вивчають масову культуру.

 16. Соціально-психологічний механізм трансляції масової культури (маніпуляція, сублімація, проекція).

 17. Мейнстрім маскульту.

 18. Гламур як вияв гедоністичної установки масової культури.

 19. Вплив ідеології ескейпізму на характер масової культури.

 20. Ідол як сурогат морального ідеалу в маскульті.

 21. Моральний релятивізм маскульту.

 22. Соціальні функції масової культури.

 23. Роль масової культури як засобу соціальної стабілізації та адаптації.

 24. Регулятивна функція маскульту.

 25. Ціннісно-орієнтаційна роль масової культури.

 26. Масова культура як засіб релаксації.

 27. Індустрія формування іміджу в маскульті.

 1. Індустрія розваг як форма маскульту.

 2. Туризм в індустрії розваг маскульту.

 3. В чому Г.Маркузе вбачав сталість/стабільність капіталістичної системи ?

 4. Формульність масового мистецтва в концепції Дж.Кавелті.

 5. Літературний маскульт.

 6. Жанри масової літератури.

 7. Музичний маскульт.

 8. Що таке «символічне знищення жінки» в масовій культурі ?

 9. Театр в добу маскульту.

 10. Кіно як “фабрика мрій” маскульту.

 11. Кітч як форма побутування масової культури.

 12. Що є найважливішою особливістю культурної індустрії ?

 13. «Жовта преса” та “глянец” в сучасній масовій культурі.

 14. Феномен треш-ТБ.

 15. Способи репрезентації реальності та ТБ.

 16. Причини появи сучасного феномену «масової людини».

 17. Трансформація масової культури в постіндустріальну добу.

 18. Масова культура в дослідженнях представників Франкфуртської школи.

 19. Семіотичний підхід до вивчення масової культури.

Затверждено на засіданні кафедри ( протокол №4 від 14.12.2012 р.)


Зав.кафедрою_____________Ушакова К.В. Викладач___________ Багацький В.В.
скачать файлСмотрите также:
Питання до заліку з курсу «Сучасні підходи до проблеми масової культури»
28.46kb.
Лекція №3 тема: Рак стравоходу І шлунка
132.33kb.
Орієнтовні питання до заліку для студентів 1 курсу
11.44kb.
Питання до заліку з курсу “Основи риторики”
30.22kb.
Автрське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання
193.37kb.
Питання до заліку з дисципліни «Загальна стилістика»
11.89kb.
Питання до екзамену (заліку)
50.81kb.
Питання до заліку
35.35kb.
Тестові завдання для заліку з курсу «Ведичні знання про здоров’я»
116.14kb.
Робоча програма сучасні проблеми біофізики Спеціальності: 12010001 "Лікувальна справа", 12010002"Педіатрія" Факультет: медичний
195.97kb.
Питання до заліку
23.46kb.
Проблеми впровадження комп’ютерних технологій в практичну складову курсу «картографія»
25.5kb.