grandov.ru страница 1
скачать файл
Реєстраційний індекс документів

Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються в установі, зокрема індексами за номенклатурою справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ, тощо.

Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з

порядкового номера та індексу за номенклатурою справ або іншого індексу, що застосовується в установі, наприклад: 845/01-10, де 845 - порядковий номер, 01-10 - індекс справи за номенклатурою.

У вихідного документа реєстраційний індекс може розміщуватися у зворотній послідовності - індекс за номенклатурою справ (у разі потреби може зазначатись також інший індекс, що застосовується в установі) та порядковий номер, наприклад: 02-15/258, де 02-15 - індекс справи за номенклатурою, 258 - порядковий номер.

Посилання на реєстраційний індекс і дату

Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс і дату документа включає в себе реєстраційний індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є обов'язковим і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку.Текст документа

Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його було створено. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв'язного тексту або анкети чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм.

ВАСИЛЬКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


Методичні рекомендації

на тему:
«Вимоги до оформлення службових документів»с.м.т.Васильківка

- 2012 рік –


Бланки документів

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів).

Дозволено використовувати бланки формату А3 (297 х 420 міліметрів) - для оформлення документів у вигляді таблиць і А6 (105 х 148 міліметрів) - для резолюцій (доручень).

Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів):

30 - ліве;

10 - праве;

20 - верхнє та нижнє.

Зображення Державного Герба України

Зображення Державного Герба України розміщується на бланках документів відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. N 2137-XII ( 2137-12, 2137а-12 ) "Про Державний герб України".

Зображення Державного Герба України розміщується на верхньому полі бланка з кутовим розташуванням реквізитів над серединою найменування установи, а на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів - у центрі верхнього поля. Розмір зображення: висота 17 міліметрів, ширина - 12 міліметрів.

Найменування установи

Найменування установи - автора документа повинне відповідати найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про неї. Скорочене найменування установи вживається у разі, коли воно офіційно зафіксовано в зазначених документах. Скорочене найменування розміщується (у дужках або без них) нижче повного окремим рядком у центрі документа.

На бланках установи, яка має подвійне або потрійне підпорядкування, зазначаються найменування усіх установ вищого рівня.

Довідкові дані про установу

Довідкові дані про установу містять: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо. Довідкові дані розміщуються нижче найменування установи або структурного підрозділу.

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності - назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Дата документа

Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або видання. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.Наприклад: 02.03.2012

У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 квітня 2012 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: 03 червня 2012 р.Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче підпису ліворуч. Дата документа проставляється посадовою особою, яка його підписує або затверджує.
скачать файлСмотрите также:
Реєстраційний індекс документів
35.55kb.
«державна реєстрація змін до установчих документів громадських формувань»
91.15kb.
Місцезнаходження: мікрорайон Авіатор, 162, м. Чугуїв, Харківська обл., 63501 Реєстраційний рахунок замовника: р/р №26003010201 в Харківський філії Публічного акціонерного товариства «унікомбанк»
20.96kb.
1. Загальні положення
154.44kb.
23 травня 2007 р за n 530/13797 Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
78.87kb.
Аналіз ефективності парольного захисту pdf-документів, архівів у різних форматах, текстових документів та електронних таблиць. Створення стійких паролів
91.99kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
22.69kb.
Які застосовуються до юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні в жіночому футзалі за порушення норм статутних і регламентних документів
120.01kb.
3 Найменування: товар 29. 52. 6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва
131.34kb.
Кафедра електротехніки І світлотехніки індекс: Р01 090605-33
584.6kb.
З ранку 17 лютого 2005 року я разом із своїм чоловіком Поповим Олександром Вікторовичем на належному мені автомобілі „volkswagen passat, 1985 року випуску, реєстраційний №39718 са, поїхала до м
26.77kb.
1 Найменування: Державне космічне агентство України (дка україни)
21.15kb.