grandov.ru страница 1
скачать файл

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОКСИАПАТИТУ, ЛЕГОВАНОГО ДЕЯКИМИ ОКСИДАМИ ЛАНТАНОЇДІВ


Дубок О.В.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;


О
Рисунок 1 - Фрагмент XPS-спектра в області енергій поблизу рівня 2s фосфору зразку ГАП2_Yb3 (з концентрацією ітербію 3%)

Рисунок 2 - Рентгенівський знімок (негатив, на пропускання) кістки тварини з однаковими за розміром імплантатами з чистого та легованого 1% Yb ГАП – легування суттєво підвищує рентгеноконтрастність.
днією з унікальних властивостей гідроксиапатиту (ГАП), як і деяких інших ортофосфатів кальцію, є спорідненість до кісткової тканини ссавців, завдяки чому імплантати з цієї речовини широко застосовуються для відновлення кісток після травм, операцій на кістковій тканині, при хронічних хворобах кісток. Це пояснюється близькістю хімічного складу і кристалічної структури ГАП до мінеральної речовини кісток, внаслідок чого ця неорганічна речовина не сприймається організмом як чужорідний матеріал, не викликає імунного відторгнення, здатна утворювати безпосередні біохімічні зв’язки з живою кісткою, а нанокристали ГАП біотрансформуються в організмі у біомінерал кісток. Але в той же час біологічні властивості ГАП мають ряд недоліків, які можуь бути подолані легуванням, зокрема неконтрольовану і занадто повільну біотрансформацію. Крім того через однаковість рентгеноконтрастності ГАП і оточуючої кістки неможливо контролювати процес біотрансформації імплантату рентгенівськими методами. Зокрема, останній недолік змушує хірургів для контролю результатів операцій використовувати біопсію – хірургічне вилучення шматочків кістки в місці імплантації, що травматично і вкрай небажано для пацієнтів. Для подолання цього недоліку при одночасному збереженні унікальних біологічних властивостей ГАП в роботі запропоновано використати легування ГАП оксидами лантаноїдів, що дозволяє помітно збільшити рентгеноконтрастність. Тверді розчини ГАП з Yb
2O3 Eu2O3 Sm2O3, а також нелеговані зразки отримані методом так званого кислотного синтезу, що забезпечує найбільшу однорідність легування. Найбільш детально методами XRD, XPS та FTIR спектрометрії досліджені зразки, леговані 1 та 3 ат.% Yb2O3. Показано, що синтезові речовини являють собою тверді розчини, в яких, за даними XPS, ітербій знаходиться у вигляді іонів Yb3+, хоча для цього елемента існує найбільша серед важких лантаноїдів ймовірність реалізації стану Yb2+, що стимулюється також його розміщенням в позиції Са2+ (Рис.1). Тому при розрахунку реактивів на заміщення в ГАП Са2+ → Yb2+ через надлишок катіонів у зразку ГАП-3ат.% Yb2O3 виділяється розрахована кількість (близько 11%) фази тетракальцій фосфату. Всі синтезовані зразки, леговані Yb2O3 Eu2O3 та Sm2O3 виявляють фотолюмінесценцію з довжинами хвиль 570 – 600 нм. Для контролю можливості використання досягнутої зміни рентгеноконтрастності в медицині однакові таблетки нелегованого ГАП і ГАП, легованого 1% Yb були вставлені в спонгіозну кістку тварини, і сфотографовані у високочіткому форматі за допомогою USB радіологічної системи зразка, підтверджуючи тим самим очікувані результати легування.
скачать файлСмотрите также:
Синтез та властивості гідроксиапатиту, легованого деякими оксидами лантаноїдів
23.13kb.
Реализация непрерывной детонации смесей синтез-газ – воздух Быковский Ф. А., Ждан С. А., Ведерников Е. Ф
37.67kb.
Тема: «Гідросфера та її походження. Водні об’єкти. Властивості води»
73.42kb.
Синтез и комплексообразование каликсарен
11.37kb.
«Без води немає життя. Властивості води-рідини. Вода розчинник.»
85.09kb.
Оксиди План
39.96kb.
Тема: агрегатні стани речовини, фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
57.92kb.
Розробка уроку на тему «Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії.»
131.98kb.
Синтез закона движения ведомого звена механизма прибоя с учетом упругости звеньев Юрий Ильич Подгорный
17.16kb.
Синтез антенных решеток в условиях многолучевого распространения радиоволн
225.81kb.
Заведующий кафедрой
74.82kb.
Будова і властивості парафінів
82.56kb.