grandov.ru страница 1
скачать файл
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

№ – 2013Випуск з проблеми

«Гігієна навколишнього середовища»

Підстава: Рішення ПК

«Гігієна навколишнього середовища»

Протокол № від 2013 р.


НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ АР КРИМ, НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ ОБЛАСТЕЙ, МІСТА КИЄВА, МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, НА ВОДНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ
ГОЛОВНОМУ ПЕДІАТРУ

МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
СПОСІБ ОЦІНКИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ДІТЕЙ 5-7 РОКІВ
УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМН УКРАЇНИ»
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

А В Т О Р И:
к.мед.н. Гозак С.В.,

к.мед.н. Єлізарова О.Т.,

к.мед.н. Парац А.М.,

к.мед.н. Станкевич Т.В.,

д.мед.н. Калиниченко І.О.

Киселевська В.П.,

Філоненко О.О.


м. Київ
Суть впровадження:


застосування комплексного показника для оцінки рівня розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення ступеню готовності до умов навчання у загальноосвітніх навчальних закладах


Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах, в підрозділах санітарно-епідеміологічної служби, в навчальних закладах.

Розумова працездатність розглядається як інтегральний показник психо-морфо-функціонального розвитку дітей, а для дітей старшого дошкільного віку – ще як маркер готовності дітей до систематичного навчання у школі.

Одним з головних процесів, від характеристики якого залежить оцінка пізнавальної готовності дитини до навчання в школі та успішність її навчальної діяльності є розвиток уваги. Багато проблем, що виникають у навчанні, особливо в початковий його період, безпосередньо пов'язані з недоліками в розвитку уваги. Вони можуть бути усунені, якщо заздалегідь, бажано за рік до вступу до школи, будуть відомі індивідуальні особливості сили, рухомості нервових процесів дитини та її розумової працездатності.

Встановлено, що серед вихованців старших груп дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) 1,9 % дітей мають високий рівень розумової працездатності і переключення уваги, 14,6 % - середній, 20,4 % - нижче середнього, 63,1 % - низький. Серед дітей 7-ми років у порівнянні з дітьми 5-6 років частка дітей з низьким та нижче середнього рівнями показника розумової працездатності є значимо меншою на усіх етапах досліджень, а з високим – значно вищою після занять у кінці начального тижня (χ2 = 16,4, p < 0,05); з вираженим та сильним стомленням - значимо нижчою у кінці навчального тижня (χ2 = 13,8, p < 0,05), що свідчить про більш високі функціональні можливості семирічних дітей до розумової праці.

Збереження високого рівня розумової працездатності та віддалення розвитку стомлення серед дітей старшого дошкільного віку залежать від віку, особливостей вегетативної нервової системи (rs = 0,30, p < 0,01), формування дрібної моторики кисті руки (χ2 = 16,6, p < 0,05). Отже, підготовка дітей до школи в старших групах ДНЗ повинна бути спрямована в першу чергу на підвищення резервів здоров’я дітей та розвиток дрібної моторики і координаційних здібностей.

Запропонований спосіб можна використовувати як для індивідуальної, так і для колективної оцінки рівня розумової працездатності та розвитку стомлення, а також для визначення груп ризику щодо можливої дезадаптації дітей до навчальної діяльності.

Тестове завдання з використанням коректурного бланку з фігурами призначене для оцінки переключення та розподілу уваги дитини. Протягом 2 хвилин дитина максимально швидко переглядає рядок за рядком і в кожній з фігур проставляє той знак, який заданий на зразку (квіточка - плюс, яблуко - мінус, грибок - галочка (пташка), листочок – кружечок, груша – паличка).

Показник розумової працездатності та перемикання уваги (ID) визначається за розробленою нами формулою:
ID = 0,03*N – 0,2*P – 0,53,
де N – кількість фігур, переглянутих впродовж двох хвилин;

P – кількість помилок, допущених під час виконання завдання. Помилками вважаються неправильно проставлені або пропущені знаки.


Індекс ID оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

високий рівень розумової працездатності (4 бали) має дитина зі значенням індексу ID більше 0,83 ум.од.; середній рівень (3 бали) відноситься до діапазону від 0,27 до 0,82 ум.од., нижче середнього (2 бали) – від 0,04 до 0,26 ум.од.; низький - при значенні індексу ID нижче 0,03 ум.од.

При вивченні динаміки розумової працездатності у навчальному процесі використовується індекс стомлення (IS), який розраховується за методикою В.Я. Анфімова. Зрушення працездатності визначаються таким чином:


  • збільшення кількості переглянутих фігур та кількості помилок на 100 знаків від початку уроку (навчального дня або тижня) до кінця уроку (навчального дня або тижня) більш, ніж на 5 % позначається як "+"; зменшення - як "–"; зміна в межах 5 % – "0". Показник стомлення визначається за 4-бальною шкалою:

Кількість переглянутих фігур

0

0

+

++0Кількість помилок на 100 фігур

00

+

0

+

+

Варіант зрушення працездатності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Індекс стомлення (IS, бали)

4

3

2

1

Значення IS 4 бали означає відсутність проявів стомлення, 3 бали - наявність проявів початкового стомлення, 2 бали - наявність вираженого стомлення, 1 бал - наявність сильного стомлення.

За результатами дослідження окреслюється група ризику, до якої відносяться діти з низьким та нижче середнього рівнем ID та/або IS. Ці діти підлягають більш поглибленому обстеженню для з'ясування причин низької якості ро­боти (хвороба, надмірне навантаження, емоційний стрес тощо) та проведенню корекційно-розвиткової роботи за допомогою тренування рівня довільної уваги, розви­тку оперативної пам'яті, кмітливості, дрібної моторики, адаптаційно-резервних можливостей організму тощо.

Визначення рівня розумової працездатності та стомлення дітей за наведеною методикою дозволить контролювати ефективність підготовки дітей до школи та вдосконалити структуру навчально-виховного процесу з метою позитивного перебігу адаптації дітей до навчання у школі.За додатковою інформацією звертатись до авторів розробки: лабораторія гігієни навчальної діяльності дітей ДУ «ІГМЕ НАМНУ», 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел. (044) 559-1 4-90, e-mail: school_health@meta.ua.
БЛАНК ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Прізвище, ім’я _____________________________________________________

Дата народження__________________________________________________

Дата проведення дослідження _______________________________________
скачать файлСмотрите также:
Спосіб оцінки розумової працездатності
61.21kb.
"Без шахів неможливо уявити повноцінного виховання розумових здібностей і пам’яті. Гра в шахи повинна увійти в життя дитини як один з елементів розумової культури"
31.66kb.
Наказ № Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
24.57kb.
Розвивати у дітей потребу бути здоровими, рухові якості: швидкість спритність, силу та витривалість. Формувати бажання вести активний спосіб життя та зміцнювати своє здоров’я через фізичні вправи, режим харчування
57.5kb.
Вступ актуальність теми
663.7kb.
Облік розрахунків зі страхування
71.33kb.
Дуже важлива роль у збереженні високої працездатності протягом уроку належить фізкультхвилинкам
204.11kb.
Президентський фонд "україна" Інститут стратегічних оцінок (ісо) стратегічні оцінки
174.19kb.
Рішення 05. 07. 2011 №169 м. Скадовськ
11.55kb.
Грижі живота
55kb.
Методика оцінки ефективності виконання
74.11kb.
Екологічна вікторина
50.5kb.