grandov.ru страница 1
скачать файл

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 1 від 23.03.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02141503

1.3. Місцезнаходження. 24800, Вінницька область, смт. Чечельник, вул. Леніна, 35

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Деменчук Галина Василівна, заступник начальника відділу освіти,

24800, Вінницька область, смт. Чечельник, вул. Леніна, 35,

тел./факс (04351) 2-11-40

e-mail: osvita_viddil@ukrpost.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Чечельницької райдержадміністрації Вінницької області; 02141503

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код за ДКПП 016-97 - 10.10.1 Вугілля кам’яне

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 1960 тон

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).---

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

ІБ «ВДЗ» № 7 (453) від 17.01.2011 року, 05970 (ПАЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). Бюлетень № 3(25) від 18.01.2011 року, 00831

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

ІБ «ВДЗ» № 23(469) від 23.02.2011 року, 09438 (ПАЛ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.ІБ «ВДЗ» №32(478) від 16.03.2011р. 009731 (ПАЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).Бюлетень № 12(34) від 22.03.2011 року, 05061

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.Учасник № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма Тера»

Учасник № 2 - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.Учасник № 1 - 37216533

Учасник № 2 - 01880670

6.4. Місцезнаходження.Учасник № 1 - 83048, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Титова, буд. 8-Б,

тел. (062) 3484052

Учасник № 2 - 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122,

тел./факс (0432) 43-18-70, 46-63-71

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.02.2011 року, 11.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.02.2011 року, 11.30 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Учасник № 1 - 2723400,00 гривень з ПДВ

Порядок здійснення оплати: розрахунки за товар здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом 30 банківських днів з дня поставки товару.

Учасник № 2 - 2697100,00 гривень з ПДВ

Порядок здійснення оплати: розрахунки за товар здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом 45 банківських днів з дня поставки товару.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 2697100,00 гривень з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 2723400,00 гривень з ПДВ;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

2697100,00 гривень з ПДВ;

(цифрами)


два мільйони шістсот дев’яносто сім тисяч сто гривень з ПДВ.

(словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 18.02.2011 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 01880670

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122, тел./факс (0432) 43-18-70, 46-63-71

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.10.03.2011 року;

2 697 100,00 грн. (два мільйони шістсот дев’яносто сім тисяч сто) гривень з урахуванням ПДВ.
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.Учасник № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма Тера»

Учасник № 2 - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Учасник № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма Тера»

Учасник № 2 - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпаливо»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Оцінка здійснювалась стосовно предмета закупівлі вцілому.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі єдиного критерію – ціна.

Оцінка проводилась згідно з наступною методикою:

Методика оцінки


Кількість балів за критерієм «Ціна» визначалась наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоювалась максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначалась за формулою:

Б обчисл = (Цmin/Цобчисл)*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min - найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислювалась;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів визнана пропозиція Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпаливо».

15. Склад комітету з конкурсних торгів

____________________________________

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 


Член комітету з конкурсних торгів,

голова РК профспілки

Панасюк Т.А.
Член комітету з конкурсних торгів,

інженер охорони праці

Євтушенко О.М.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів,

головний бухгалтер


Михальчук О.З.
Голова комітету

з конкурсних торгів,

заступник начальника відділу освіти

Деменчук Г.В.
Секретар комітету з конкурсних торгів,

бухгалтер

Діхтяр Г.С.


Голова комітету

з конкурсних торгів,заступник начальника відділу освіти Деменчук Г.В. ___________

(підпис) М. П.
скачать файлСмотрите также:
Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації Ідентифікаційний код за єдрпо
67.56kb.
У конкурсі можуть брати участь вчителі загальнососвітніх шкіл Чуднівського району Житомирської області
24.14kb.
Відділ освіти Богородчанської районної державної адміністрації І. к за єдрпоу 02143471
46.83kb.
Затверджено розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації
61.83kb.
Відділ освіти Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області Кегичівський ліцей Кегичівської районної ради Харківської області
312.56kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 листопада 2011 року м. Монастириська №564
49.16kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02144134
28.03kb.
Відділ освіти макарівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет План роботи на листопад 2013 року
133.92kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02144134
28.39kb.
Головне управління освіти І науки дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти широківської райдержадміністрації підготувала
310.37kb.
Розпорядження від 29 березня 2013 року №58 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на другий квартал 2013 року
256.04kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2012 року м. Теребовля №86
159.83kb.